Om Fojoarkivet

Fojoarkivet är ett projekt där Medieinstitutet Fojo inom Linnéuniversitetet presenterar exempel på god lokaljournalistik från hela Sverige via ett nyhetsbrev en gång i veckan.

Utgivare Fojo: Kersti Forsberg
Redaktör för nyhetsbrevet: Anna Gullberg