Krisläge i skolans värld – ÖP lyfter barnens situation

Var? Östersundsposten
Vem? Linda Hedenljung och Petter Hansson Frank
Hur? Reportrarna Linda Hedenljung och Petter Hansson Frank grävt i skolans värld i Östersund, där rekordmånga elever inte kan söka till gymnasiet. Kritiken mot skolkvaliteten har pågått i fjorton år, men trots uppmärksamheten beskrivs det som ett “lotteri” vilken utbildning elever får. ÖP:s granskning visar ett ras från året innan, och nästan var femte niondeklassare i kommunala skolan riskerar att inte kunna få söka gymnasiet till hösten. Förutom granskningen har tidningen också arbetat med läsardialogen. Chat, debattartiklar och en stor mängd insändare har hållit fast i frågan.

Titta här: Efter 14 år av kritik – fortsatt lotteri vilken utbildning eleverna i Östersund får

Citat:  “Det är nära hälften av lektionerna som ingen lärare dyker upp på och inget besked ges till eleverna” säger en bekymrad förälder.